واحد ریسندگی

این واحد در سال 1385به بهره برداری رسید و شامل بخشهای آزمایشگاه , رنگرزی , حلاجی , کاردینگ , پاساژ , فینیشر , رینگ , لاکنی , تاب , ریبیریکر , توبه تاپس وهیت ست میباشد
واحد ریسندگی در ابتدا با ظرفیت 20 تن انواع نخ اکرلیک درانواع رنگهای مختلف بانمره های 10.5/2,12/2,18/3لاوباسیستم سیمی ورستد بابهترین کیفیت الیاف اکرلیک شروع به فعالیت نمود.با ورود دستگا هها ی قالیبافی با شانه و تراکمهای بالا این مجموعه اقدام به تجهیز واحد خود به دو خط 20 تن با قابلیت تولید انواع نخهای اکرلیک با نمره های 40, 36, 34, 30, 27, 24, 20باسیستم کاردینگ وتو به تاپس نمود که ماحصل آن خودکفایی مجموعه وجلوگیری از واردات بی رویه مواداولیه بافت فرش گردید که در این راه از پیشگامان تولید این مدل نخ میباشد. شایان ذکراست که کل مجموعه واحد ریسندگی تحت کنترل مهندسی صنعتی و همچنین واحد R&D میباشد تا تولیدات این شرکت بابهترین کیفیت ممکن عرضه گردد , که دراین بخش مفتخر به دریافت نشان استاندارد ملی و همچنین گواهینامه های کیفیت و مدیریت و بهداشت از انگلستان گردیده است.
درحال حاضر این مجموعه با 1000 نفر کارگر بطور مستقیم و غیر مستقیم و همچنین 50 نفر از کارشناسان زبده و متخصص نساجی اداره میشود.